Employer branding, organizational culture, internal branding, labor market communication
Jasper Ordelman – 16 November 2019

Help, ik zoek goede mensen!

Employer branding, voor trotse mensen en sterke organisaties

Employer branding is hot. Vooral nu de economie nog steeds goed draait en het aantal vacatures maar blijft stijgen. Eind juni 2019 was het aantal openstaande vacatures volgens het CBS opgelopen tot een nieuwe recordstand van 284 duizend. In de ‘war on talent’ strijden steeds meer werkgevers met elkaar om het vinden van de juiste mensen. Maar hoe haal je deze binnen? Of sterker nog: hoe kom je überhaupt aan personeel.

De voordelen van een sterk employer brand

Het vinden en behouden van de juiste mensen vraagt om een sterk employer brand. Sterke werkgeversmerken hebben een groot voordeel in de arbeidsmarkt. Werknemers kiezen eerder voor deze bedrijven, waardoor de wervingskosten een stuk lager zijn. Ook zijn sterke werkgeversmerken productiever, ze hebben een lager verzuim en daardoor hogere inzetbaarheid. Kortom, sterke werkgeversmerken zijn de winnaars van morgen.

Employer branding is meer dan een communicatiesausje

Steeds meer organisaties hebben employer branding hoog op de agenda staan. In de praktijk betekent dit dat iemand van HR actief aan de slag gaat met het werven van personeel via ‘werken bij’-websites of advertenties. Als iemand op deze manier verleid wordt om bij de organisatie te komen werken, valt de werkelijkheid vaak vies tegen.

Bij binnenkomst in een bedrijf komt het beeld dat de werknemer had voordat het begon aan de baan niet overeen met de werkelijkheid. Employer branding blijkt een heel ander ‘loket’ dan internal branding en de HR programma’s sluiten niet aan bij de verwachtingen die de nieuwe medewerker vooraf had, als er al een duidelijk HR programma is.

Zeggen wat je doet, doen wat je zegt

Employer branding gaat niet alleen over zeggen wat je doet, maar ook over doen wat je zegt. Dit vereist een integrale aanpak waarin HR en communicatie nauw samenwerken. Alleen zo kun je een sterke cultuur ontwikkelen en deze naar buiten toe uitdragen. Het gaat niet alleen om het aantrekken van nieuw personeel, maar ook om het behouden en gemotiveerd houden van je huidige mensen.

Trotse medewerkers

Wij geloven dat sterke werkgevers hun medewerkers trots maken. Trots op hun werk, hun organisatie, hun rol daarin en op de waarde die ze toevoegen. Vanuit deze visie hebben we een drijfverenmodel ontwikkeld, gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van de psycholoog Carl Jung. Trots wordt volgens ons gevoed door een gevoel van vrijheid, verbinding, zekerheid en betekenis.

Goed werkgeverschap zorgt ervoor dat men zich veilig voelt binnen de organisatie. Het zorgt voor loyale medewerkers die zich inzetten voor elkaar en de organisatie. Trots leidt tot meer plezier, verbinding en productiviteit daarmee een sterk employer brand.

Het EBC Drijfverenmodel.
Het EBC Drijfverenmodel.

Werk aan de organisatiecultuur

‘Waar beginnen we?’, die vraag wordt ons vaak gesteld. Begin met een goede analyse, zodat je vanuit hier de juiste stappen kunt zetten. Daarnaast is het belangrijk dat de directie inziet dat een sterk werkgeversmerk begint bij een helder organisatieverhaal. De kracht en het DNA van de organisatie moet intern voor iedereen duidelijk zijn. Alleen dan kun je bouwen aan een sterke en herkenbare organisatiecultuur. 

Deze organisatiecultuur zorgt ervoor dat mensen bewust voor je kiezen of niet. Je trekt hiermee de mensen aan die zich aangetrokken voelen tot deze cultuur en deze werknemers zijn je beste uithangbord. Koester deze trotse mensen, breng het verhaal via hen naar buiten en de eerste slag in ‘de war on talent’ is gewonnen.

Employer Branding Company