Employer branding, organisatiecultuur, internal branding en arbeidsmarktcommunicatie

Onze 7 overtuigingen voor een bloeiende organisatiecultuur en een sterk employer brand:

  • Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
  • Cultuurmatch is veel belangrijker dan jobmatch.
  • Zonder feedback geen groei; omarm een feedbackcultuur.
  • Cultuur begint bij de leiders, dus geef altijd het goede voorbeeld.
  • Geef je mensen (nog) meer vertrouwen en minder regels.
  • Geef diversiteit de ruimte en omarm verschillende ideeën.
  • Wees goed voor je mensen en je mensen zijn goed voor jou.

Employer Branding Company